VORES VISIONER & VÆRDIER

Holbæk Lilleskole er en skole, der ser på hele eleven og dennes udvikling gennem skoletiden. Barnet og den unge er centrum for læring, dannelse og udvikling. 

Vi sætter værdier højt i vores dagligdag, og vi er fælles om at skabe værdierne. Holbæk Lilleskole inkluderer alle i den daglige undervisning ved at kombinere læringsstile, undervisningsdifferentiering, kreativitet og faglighed (herunder tværfaglighed), så uddannelse giver mening for den enkelte elev.

At gå på eller være ansat på Holbæk Lilleskole er et bevidst tilvalg. Vi ønsker på én og samme tid at give vore elever rødder og vinger. Vi ønsker at give vore elever en demokratisk dannelse, så de er bevidste om deres ansvar og rettigheder i et frit folkestyre.

Vores værdier

Forpligtende fællesskaber

 • Handlekompetence
 • Respekt
 • Ærlighed
 • Ydmyghed
 • Åbenhed
 • Mangfoldighed

Personlig drivkraft

 • Personligt mod
 • Nærvær
 • Humor
 • Selvindsigt
 • Alsidig udvikling
 • Målsætning og evaluering

Demokratisk dannelse

 • Frihed og ansvar
 • Medindflydelse (samfundsborger / verdensborger)
 • Ligeværd
 • Kulturbevidst

Bæredygtig læring

 • Kreativitet
 • Innovation
 • Engagement
 • Nysgerrighed
 • Fundament og springbræt

At være på Holbæk Lilleskole er at være bevidst om sin rolle som borger...

ikke kun i Holbæk eller Danmark, men også som verdensborger. Vi skal møde omverdenen med et åbent, analyserende og ydmygt sind, og være parate til at åbne vore døre for andre kulturer. Vi skal lære og erfare fra verden omkring os, vi skal ruskes op via andre undervisere, elever og tilbud, som også foregår uden for skolens rammer. Vi skal styrke den alsidige dannelse og give børn og unge lyst til at forblive nysgerrige på livet og verden. Vi skal værdsætte naturen, og i pædagogisk sammenhæng skal den være med til at ramme læringen ind.

Læringssynet

Vi prioriterer en undervisning og opdragelse, der både giver plads til “det gode børne- og ungdomsliv” og giver forberedelse til uddannelse og voksenliv i den verden, som eleverne skal tage del i efter skolen.

Forskellige læringstilgange skal vægtes som et nødvendigt supplement til anden traditionel læringsstrategi, og som styrkelse af den alsidige personlighedsdannelse. 

Eleverne bør kunne eksperimentere inden for et bredt fagligt felt, blandt andet via praktisk-musiske fag. 

Der er på alle trin lagt meget arbejde i udviklingen af funktionel “tværfaglighed på et fagligt grundlag”. Herved forstår vi udnyttelsen af projektarbejdets muligheder, tilpasset det enkelte alderstrin og byggende på kvalitet i det faglige arbejde.

Udendørsaktiviteter og undervisningsforløb af vidt forskellig karakter skal udvikle elevernes evner til at opleve, forstå og handle i naturen. Vi har et unikt uderum lige udenfor døren, som bare venter på at blive brugt.