SKOLENS PROFIL

På denne side kan du læse om:

  • Kreativitet
  • Åbenhed og dialog
  • Inklusion
  • Vores status som prøvefri skole
  • Løbende evaluering af eleverne

Her kan du opleve hvordan 5.kl. arbejder med at skrive en sang.

Kreativitet

Den kreative proces er en forudsætning for at kunne være innovativ. Vi giver vore elever en kreativ, praktisk og musisk dannelse, der understøtter vore elever i at blive ”musiske” mennesker.

Vi arbejder i dagligdagen med at udvikle elevernes kreative og innovative tilgange, gennem at opsætte forskellige udfordringer og problemløsningsopgaver. 

Vi har musikken med i vores hverdag. Vi har fællessang en gang om ugen, og vi synger og spiller til diverse samlinger. Sang og musik er en naturlig del af elevernes optræden. Vi har endda vores eget latinband!

Psst..! Til venstre kan du opleve, hvordan 5.kl. arbejder med at skrive en sang.

Læs mere om musik på HLS

Åbenhed og dialog

Når mennesker er sammen, er der brug for dialog.

For os er åbenhed og konstruktiv dialog vigtig for en god trivsel.

Vi foretrækker den direkte dialog med forældrene – hellere 2 minutter på gangen ved aflevering/ afhentning end sure opstød og lange telefon-samtaler.

Hos os går vi direkte til kilden for uenighed og tvivl. På den måde får vi ofte stoppet konflikterne, inden de vokser og bliver store.

Det gælder alle: Voksne/børn – ansatte/forældre – forældre/forældre – børn/børn.

Inklusion

Vi lærer alle bedst, når vi trives og er aktive i læringen. Vi er ikke ens, så vi bruger vores forskellighed til sammen at udvikle os som mennesker. Vi favner elever med forskellige faglige, personlige og sociale behov – hvis vi er det rigtige tilbud. 

Vi har gennem mange år arbejdet med inklusion som et af de væsentlige omdrejningspunkter, og har klassefællesskabet som en af de vigtigste socialiserende faktorer. Holbæk Lilleskole har en specialundervisningsprofil

Vi har et godt samarbejde med Holbæk Kommune (både PPR og UU). At være en skole med en særlig specialundervisningsprofil betyder, at vi fortsætter det vigtige arbejde med at give elever med særlige udfordringer de bedste muligheder for læring.

Læs mere om vores særlige specialundervisningsprofil

Eksamens- og karakterfri skole

Holbæk Lilleskole har officiel status som “prøvefri skole“.

Vi er en karakter- og eksamensfri skole, fordi eleverne skal have tid til at tilegne sig viden og færdigheder, uden at eksamen og karakterer bliver det egentlige mål for læring.

Vi arbejder med egne prøveformer, der tager hensyn til skolens vægt på tværfaglig undervisning og faglig fordybelse.

Eleverne kan gå til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser, hvis de ønsker at starte på en af disse uddannelser efter grundskolen.

Vi giver altid en skoleudtalelse ved ophør af skolegang efter 9. og 10.kl.

Skolen giver i en overgangsperiode karakterer i 10. klasse, og eleverne har mulighed for at tage FP9 eller FP10.

Information til 10.kl. om de skriftlige prøver
Prøveplan maj/juni 2021

Løbende evalueringer af eleverne

Vi følger hele tiden op på, at eleverne udnytter de evner, de har, og på at vores undervisning står mål med forventningerne. Vi arbejder på en evalueringsform for hele skolen, der passer til de enkelte trin, som gennemføres efter de enkelte undervisningsforløb. Vores evalueringsudvalg er ansvarlig for, at alle ministerielle krav overholdes.

Vi tester hvert år primært i dansk og matematik fra 0. til og med 10. klasse. Lærerne bruger prøveresultaterne sammen med de daglige observationer til at vurdere elevernes faglige niveau. En elev der scorer lavt vil få ekstra test, som danner grundlag for et individuelt tilrettelagt videre forløb.

Vi bruger Undervisningsministeriets test for ordblindhed i 2./3. klasse.