SKOLENS PROFIL

På denne side kan du læse om:

  • Kreativitet
  • Åbenhed og dialog
  • Inklusion
  • Vores status som prøvefri skole
  • Løbende evaluering af eleverne

Her kan du opleve hvordan 5.kl. arbejder med at skrive en sang.

Kreativitet

Den kreative proces er en forudsætning for at kunne være innovativ. Vi giver vore elever en kreativ, praktisk og musisk dannelse, der understøtter vore elever i at blive ”musiske” mennesker.

Vi arbejder i dagligdagen med at udvikle elevernes kreative og innovative tilgange, gennem at opsætte forskellige udfordringer og problemløsningsopgaver. 

Vi har musikken med i vores hverdag. Vi har fællessang en gang om ugen, og vi synger og spiller til diverse samlinger. Sang og musik er en naturlig del af elevernes optræden. Vi har endda vores eget latinband!

Psst..! Til venstre kan du opleve, hvordan 5.kl. arbejder med at skrive en sang.

Læs mere om musik på HLS

Åbenhed og dialog

Når mennesker er sammen, er der brug for dialog.

For os er åbenhed og konstruktiv dialog vigtig for en god trivsel.

Vi foretrækker den direkte dialog med forældrene – hellere 2 minutter på gangen ved aflevering/ afhentning end sure opstød og lange telefon-samtaler.

Hos os går vi direkte til kilden for uenighed og tvivl. På den måde får vi ofte stoppet konflikterne, inden de vokser og bliver store.

Det gælder alle: Voksne/børn – ansatte/forældre – forældre/forældre – børn/børn.

Inklusion

Vi lærer alle bedst, når vi trives og er aktive i læringen. Vi er ikke ens, så vi bruger vores forskellighed til sammen at udvikle os som mennesker. Vi vil favne elever med særlige faglige, personlige og sociale behov – hvis vi er det rigtige tilbud. Af og til må vi erkende, at andre er bedre end os og så hjælper vi til, at det bliver en god overgang.

Holbæk Lilleskole har fra 1. august 2016 besluttet sig for at være en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil. Vi har gennem mange år arbejdet med inklusion som et af de væsentlige omdrejningspunkter og har klassefællesskabet som en af de vigtigste socialiserende faktorer.

Vi har flere former for støtte:

  • Pædagogisk støtte – fokus på personlig og social udvikling
  • Faglig støtte – differentieret fagligt niveau
  • Specialundervisning – specielt tilrettelagt undervisning, individuelt eller mindre hold

Vi har et godt samarbejde i nærområdet med opholdssteder, Holbæk Kommune (både PPR og UU). At være en skole med en særlig specialundervisningsprofil betyder, at vi fortsætter det vigtige arbejde med at give elever med særlige udfordringer de bedst mulige betingelser for et godt (skole)liv. Det vigtigste for os er ikke hvem og hvad vi er, men at vi deler de samme værdier.

Læs mere om vores særlige specialundervisningsprofil

Eksamens- og karakterfri skole

Holbæk Lilleskole har officiel status som “prøvefri skole“.

Vi er en karakter- og eksamensfri skole, fordi eleverne skal have tid til at tilegne sig viden og færdigheder, uden at eksamen og karakterer bliver det egentlige mål for læring.

Vi arbejder med egne prøveformer, der tager hensyn til skolens vægt på tværfaglig undervisning og faglig fordybelse.

Eleverne kan gå til optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser, hvis de ønsker at starte på en af disse uddannelser efter grundskolen.

Vi giver altid en skoleudtalelse ved ophør af skolegang efter 9. og 10.kl.

Skolen giver i en overgangsperiode karakterer i 10. klasse, og eleverne har mulighed for at tage FP9 eller FP10.

Information til 10.kl. om de skriftlige prøver
Prøveplan maj/juni 2021

Løbende evalueringer af eleverne

Vi følger hele tiden op på at eleverne udnytter de evner de har og på at Vores undervisning står mål med forventningerne. Vi arbejder på en evalueringsform for hele skolen, der passer til de enkelte trin, som gennemføres efter de enkelte undervisningsforløb. Vores evalueringsudvalg er ansvarlig for at alle ministerielle krav overholdes.

Vi tester hvert år primært i dansk og matematik fra 0. til og med 10. klasse. Lærerne bruger prøveresultaterne sammen med de daglige observationer til at vurdere elevernes faglige niveau. En elev der scorer lavt vil få ekstra test som danner grundlag for et individuelt tilrettelagt videre forløb.

Vi bruger Undervisningsministeriets test for ordblindhed i 2./3. klasse.

Hør hvad elever og forældre siger:

Hør hvad skolen betyder for Ingrid og Karen fra 9. klasse

Det er en fornøjelse at hente min datter hver dag – fyldt op med gode oplevelser, og ny viden.

Min datter er i sær vild med temaugen “Lilleby”, hvor børnene er en del af denne her by, som etableres på tværs af klassetrin.

I Lilleby skal børnene  selv producere og selve varer, og holde regnskab over de lilleby-penge som de råder over. Ugen er en fantastisk kombination af alle fag, hvor børnene rigtigt får lov at omsætte deres viden til praksis.

Sif, mor til pige i 3. klasse

Jeg er især vild med tema-ugerne, hvor ungerne rigtigt får lov at omsætte deres viden i praksis.

Sebastian, far til pige i 3. klasse