Priser

Her kan du få et overblik over priser, muligheder for tilskud samt befordring.

PRISER
Skole 0.-3. klasse 1.649 kr.
Fritidsordning 0.-3. klasse 791 kr.
Skole 4.-10. klasse 2.099 kr.
Klubtilbud (4.-6. klasse) 341 kr.
Musikskole, instrumentalundervisning pr. måned i 10 måneder, enetimer 329 kr.
Musikskole, instrumentalundervisning pr. måned i 10 måneder, holdundervisning 229 kr.
Idrætsforening (- se uddybning ved beskrivelse af denne) 500 kr.

Fripladstilskud

Ansøgningsskema om fripladstilskud fra Staten vedrørende skolepenge bliver lagt på INTRA i maj måned og ansøgningsfrist er 1. september.

Bemærk at der skal betales almindelige skolepenge, indtil der foreligger svar fra Fordelingssekretariatet omkring nytår.

Udover det statslige fripladstilskud råder skolen over et mindre beløb, som bruges til særligt trængende. Her kan familier, der pludseligt og uforvarende er kommet i en økonomisk trængt situation, søge om nedsættelse af skolepenge i en aftalt periode.

Ansøgning om fripladstilskud

Befordringstilskud – skole/hjem:

Det er muligt at søge befordringstilskud efter nedenstående afstandskriterier:

  • 0. kl.-3. klassetrin:     2,5 til og med 12,5 km
  • 4. kl.-6. klassetrin:     6,0 til og med 16 km
  • 7. kl.-9. klassetrin:     7,0 til og med 16,6 km
  • 10. klasse:                  9,0 til og med 17,0 km

Ansøgningsskema kommer på INTRA i maj måned.

Befordring – syge eller invalide elever:

Der er mulighed for at søge befordringstilskud, hvis en elev kommer til skade.

Henvendelse sker til kontoret.