HVERDAGEN PÅ MELLEMTRINNET

På mellemtrinnet begynder dagen med morgensang. 

Sangen har en samlende effekt – vi er en samlet skole, hvor vi interesserer os for hinanden. Når der afholdes morgensang er der også forskellige inspirerende, lære- og oplevelsesrige indslag. 

Resten af dagen følger man sit skema, sammen med sin klasse. Skemaet er en vekselvirkning mellem faglige timer, tematimer og temauger. I temaundervisningen arbejder man både i egen klasse og på tværs af årgange.

Hver uge holder man et klassemøde. På mødet er der rum til at lufte tanker og løse problematikker, som vedkommer aldersgruppen, eller netop denne klasse. Vi arbejder med, at børnene skal kunne føle sig trygge, så de kan adressere deres ord direkte til en klassekammerat, hvis de har noget svært at sige til vedkommende.

Her kan du se en video 5.klasses arbejde med sangskrivning.

Se en lille film “lidt fra oven”.

Fællesskab

Børnene har på dette tidspunkt fået en alder, hvor de i stigende grad, er i stand til at se sig selv udefra og reflektere over deres færden i fællesskabet. Vi er dog meget opmærksomme på, at fællesskabet er for alle. Derfor understøtter vi dette ved at lave legeaftaler til en stor del af frikvartererne, så ingen går alene rundt. Børnene på mellemtrinnet bliver opdraget med “Frihed under ansvar”, så når man er en god kammerat og tænker sig om, kan det meste lade sig gøre.

Vi fokuserer på nærværet mellem børnene, og derfor har børnene ikke deres mobiltelefoner i løbet af skoledagen.

Som i indskolingen, hjælper børnene også hinanden med praktiske opgaver i løbet af dagen. Det kan være at ordne klassen efter frokost, eller rydde op i trinnets bøger og udelegetøj.

Projekter

Der er mange små og store projekter i gang på mellemtrinnet. Det kan være sociale projekter, som handler om klassens eller trinnets trivsel. Det kan også være forskellige faglige projekter i klassen eller på trinnet.

Mød lærerne her

Historier fra tidligere Lilleskole elever:

Mød Emil Frost

Mød Louise Moe

Mød Marcus Thaarup

Mød Mathias Nørvig