Hjem/Indskolingen

0.-3. klasse (Indskolingen)

I indskolingen har vi fokus på at give børnene lyst til at gå i skole. Børnene skal i indskolingen lære at indgå i et klassefællesskab, få faglige basale færdigheder og kompetencer, og udvikle sig som mennesker. 

Vi tror på, at trygge rammer og gode relationer børnene imellem og til de voksne, er vigtige for det gode skoleliv. Børn der trives har de bedste muligheder for læring. .

Her kan du se små glimt fra hverdagen i Indskolingen.

Hverdagen

Vi begynder dagen med fælles morgensang, en god start på dagen, hvor der også er et lære- og oplevelsesrigt indslag fra pædagoger eller lærere. Efter morgensang samles eleverne i egne klasser på “tæppet”. På tæppet tales der hver dag om stort og småt. 

Undervisningen i indskolingen byder på en god blanding af traditionelle, kreative og legende læringsmetoder. Vi veksler i løbet af året mellem basisuger og temauger. Vi har også fællesskab og fordybelsesdage, hvor børnene er blandet på tværs af klasserne. I de fleste af vores temaer arbejder vi på tværs af årgangene.

Hvad enten der er tale om basisuger eller temauger, ønsker vi at give børnene mulighed for faglig fordybelse og samtidig bevare deres nysgerrighed og undersøgende tilgang til livet og det at lære. 

Lejrskole

I indskolingen tager vi hvert år på lejrskole. Udover at give børnene en masse gode oplevelser, lærer børnene at stå på egne ben, væk fra mor og far. Lejrskolerne er med til at styrke sammenholdet, den enkelte elev og relationerne mellem børnene og de voksne i skolen. Børnene, I sender på lejrskole, kommer hjem og er blevet meget ‘større’.

Traditioner

I indskolingen har vi en del traditioner, som især er bundet op på vores temauger. Blandt andet høstfest, kæledyrsdag, og indskolingsteater. 

Her arbejder vi primært opdelt på tværs af årgangene. Det er medvirkende til at skabe en god samhørighed for både børn og voksne i  indskolingen.

Derudover er indskolingen med til skolens øvrige mærkedage. Store Legedag, juleklippedag, solhvervsfest, fastelavn, sommerfest. mm.

Klasserne/kontaktgrupper

Der optages 20 elever pr. klasse. Vi lægger stor vægt på, at alle bliver set, hørt og forstået, derfor er der også to voksne i klassen det meste af skoledagen. Vi taler fælles i klasserne om, hvordan alle trives, og derudover mødes vi ugentlig til Indskolings-samling, hvor vi får vendt stort og småt. Det er vigtigt, at alle er en del af skolens fællesskab. 

Se en lille film fra projektet "Lilleby".

Hør hvad elever og forældre siger:

Hør hvad skolen betyder for Ingrid og Karen fra 9. klasse

Det er en fornøjelse at hente min datter hver dag – fyldt op med gode oplevelser, og ny viden.

Min datter er i sær vild med temaugen “Lilleby”, hvor børnene er en del af denne her by, som etableres på tværs af klassetrin.

I Lilleby skal børnene  selv producere og selve varer, og holde regnskab over de lilleby-penge som de råder over. Ugen er en fantastisk kombination af alle fag, hvor børnene rigtigt får lov at omsætte deres viden til praksis.

Sif, mor til pige i 3. klasse

Jeg er især vild med tema-ugerne, hvor ungerne rigtigt får lov at omsætte deres viden i praksis.

Sebastian, far til pige i 3. klasse